Zawód – adwokat

Sędzia Mariusz Muszyński nieuprawniony do orzekania w TK? Jest decyzja WSA

&lt![CDATA[

Orzeczenie WSA ma związek ze sprawą z czerwca br. Wówczas, jak podaje „Rzeczpospolita”, ten sam organ zajmował się skargą jednej ze spółek o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem.

Spółka powołała się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 20 grudnia 2017 roku, w którym stwierdzono, że prowadzenie kontroli można zaskarżyć do sądu administracyjnego. W składzie orzekającym, który wydał powyższe orzeczenie był wiceprezes Muszyński. (sygn. akt: SK 37/15).

Na wniosek spółki, WSA wznowił postępowanie. Jak informuje „Rzeczpospolita”, WSA dokonując analizy wcześniejszych wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 16 grudnia 2015 r. sygn. akt K 34/15, jak też ogłoszonych 5 czerwca 2018 r. wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca 2016 r. sygn. akt K 47/15 oraz z dnia 11 sierpnia 2016 r. sygn. akt K 39/16 uznał, iż w świetle wskazanych wyroków TK Mariusz Muszyński jest osobą nieuprawnioną do orzekania w składzie Trybunału Konstytucyjnego.

Czytaj więcej: rp.pl

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes