Zawód – adwokat

Sędzia Dudzicz: Nie ma powodów, aby KRS wstrzymała konkursy na sędziów

&lt![CDATA[

Prezydent Andrzej Duda powiedział w czwartek w rozmowie z Polsat News, że do czasu rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego przez Trybunał Konstytucyjny, postępowania przed organami, które są w tym sporze, są zawieszone. Jak poinformował, wstrzyma się z nominacjami sędziowskimi do czasu rozstrzygnięcia sporu przez TK.

Sędzia Dudzicz zapytany został w TVN24, czy w związku z decyzją prezydenta KRS wstrzyma się z opiniowaniem kandydatów na sędziów. „Nie mamy powodów, aby wstrzymać nasze konkursy, które aktualnie się toczą, dlatego, że i tak ostateczna decyzja o tym, aby powołać kogoś na sędziego, należy do prezydenta” – podkreślił.

25 lutego TK zajmie się wnioskiem marszałek Sejmu ws. sporu kompetencyjnego pomiędzy Sejmem i SN oraz pomiędzy prezydentem a Sądem Najwyższym. Chodzi m.in. o przepisy Konstytucji odnoszące się do podziału władz i powoływania sędziów.

Wniosek marszałek Sejmu Elżbiety Witek został skierowany do Trybunału Konstytucyjnego w przeddzień posiedzenia trzech izb SN, zainicjowanego pytaniem I prezes SN Małgorzaty Gersdorf. W pytaniu tym chodziło o rozstrzygnięcie rozbieżności w orzecznictwie SN dotyczących udziału w składach sędziowskich osób wyłonionych przez KRS w nowym składzie i statusu takich sędziów.

TK w wydanym we wtorek postanowieniu zdecydował, że do czasu rozstrzygnięcia ws. sporu kompetencyjnego wstrzymane jest stosowanie uchwały połączonych izb Sądu Najwyższego z 23 stycznia, począwszy od dnia jej wydania. TK wstrzymał także czasowo możliwość wydawania przez SN uchwał, jeżeli miałyby dotyczyć zgodności z prawem krajowym i międzynarodowym m.in. kompetencji do pełnienia urzędu przez sędziego, którego powołał prezydent na wniosek KRS.

Zgodnie z uchwałą trzech izb SN, nienależyta obsada SN, sądu powszechnego i wojskowego jest wtedy, gdy w jego składzie znajduje się osoba wyłoniona przez KRS w obecnym składzie. W sądzie powszechnym lub wojskowym – zgodnie z uchwałą – nienależyta obsada sądu może być stwierdzona tylko wtedy, gdy w składzie sędziowskim uczestniczy osoba wyłoniona przez obecną KRS, jeżeli wadliwość procesu powoływania go prowadzi w konkretnych okolicznościach do naruszenia standardu niezawisłości i bezstronności. Uchwała nie ma zastosowania do orzeczeń wydanych przez sądy przed dniem jej podjęcia. Wyjątkiem są orzeczenia Izby Dyscyplinarnej SN; uchwała ma zastosowanie bez względu na datę ich wydania.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes