Zawód – adwokat

Sąd zamknięty z powodu kwarantanny? Resort sprawiedliwości poprawia specustawę ws. koronawirusa

&lt![CDATA[

„Szczegółowe propozycje zmian ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zostały już przekazane do Ministerstwa Rozwoju, które koordynuje wszystkie prace związane z nowelizacją ustawy” – poinformowało biuro komunikacji Ministerstwa Sprawiedliwości w informacji przekazanej PAP.

Resort podał, że na bieżąco monitoruje sytuację w sądach powszechnych i pozostaje w ścisłym kontakcie z prezesami sądów apelacyjnych. We wtorek MS zarekomendowało w związku z tym rozwiązania dotyczące rotacyjnej pracy w sądach oraz propozycje mające na celu zachowanie terminów procesowych w związku z ograniczeniem działalności sądów.

MS poinformowało jednocześnie, że opracowało również projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu koronawirusa, która umożliwi sprawne funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w sytuacjach nadzwyczajnych, gdy z powodu np. kwarantanny dany sąd powszechny zostanie całkowicie zamknięty.

Jak podano proponowane zmiany „mają umożliwić prezesom sądów apelacyjnych, a jeśli to nie będzie możliwe – I prezesowi Sądu Najwyższego, wyznaczanie innych, działających sądów do kontynuowania pilnych postępowań”. „Będzie też możliwość natychmiastowego delegowania sędziów do tych sądów, aby je wzmocnić kadrowo. Zmiany te obejmą również sądy administracyjne i wojskowe” – przekazało MS.

„Nowelizacja szczegółowo określa rodzaj spraw, które uznaje się za pilne i wobec których będzie można podejmować takie nadzwyczajne decyzje – są to m.in. sprawy dotyczące nieletnich, przemocy w rodzinie, czy o tymczasowe aresztowanie” – napisał resort.

Jak dodał, niezależnie od tych proponowanych rozwiązań, projekt zakłada również „uregulowanie biegu terminów procesowych i materialnoprawnych oraz kształtu niektórych stosunków prawnych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego”.

„MS podkreśla przy tym, że ani minister, ani urząd nie mogą zdecydować o zawieszeniu czy ograniczeniu pracy sądów. Takie decyzje należą m.in. do prezesa sądu i nowe przepisy nic nie zmienią w tym zakresie” – zaznaczono w informacji resortu. Wskazano, że MS nie decyduje także o wstrzymaniu biegu terminów procesowych i materialnoprawnych, gdyż wymagają one interwencji legislacyjnej.

W informacji resort podziękował też prezesom wszystkim sądów „za współpracę i sprawne działanie” oraz pracownikom sądów, stronom i pełnomocnikom „za zrozumienie i wyrozumiałość”. MS zaapelowało też „do wszystkich przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości o dalszą współpracę w tym trudnym czasie”.

Ustawa dotycząca szczególnych rozwiązań związanych z koronawirusem weszła w życie 8 marca.

Ustawa przewidziała m.in. możliwość wprowadzenia zdalnej pracy w czasie kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego w związku z podejrzeniem koronawirusa, czy wypłatę zasiłków dla rodziców za czas zamknięcia m.in. szkół czy przedszkoli. W skrajnym przypadku, gdy stan epidemii i zagrożenia przekroczy możliwość działania administracji rządowej i samorządów, rząd może rozporządzeniem określić zagrożony obszar wraz ze wskazaniem rodzaju strefy, na którym wystąpił stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego oraz rodzaj stosowanych na tym terenie rozwiązań.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes