Zawód – adwokat

Sąd nie musi dłużej czytać wyroku w sprawie Amber Gold

&lt![CDATA[

– Zakończenie ogłoszenia wyroku w sprawie Amber Gold zaplanowano na poniedziałek 9 września na godz. 9 rano – mówi DGP sędzia Tomasz Adamski, rzecznik Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Wszystko dzięki wchodzącemu dziś w życie jednemu przepisowi nowelizacji k.p.k. (pozostałe zaczną obowiązywać za miesiąc).

Chodzi o art. 418 par. 1b, który stanowi, że jeżeli ze względu na obszerność wyroku jego ogłoszenie wymagałoby zarządzenia przerwy lub odroczenia rozprawy, przewodniczący, ogłaszając wyrok, może poprzestać na zwięzłym przedstawieniu rozstrzygnięcia sądu oraz zastosowanych przepisów ustawy karnej.

Z uwagi na to, że co do zasady, nowe przepisy procedury stosuje się do spraw wszczętych i nie zakończonych, można było zastosować nowe rozwiązanie od razu. Gdyby nie to odczytywanie wyroku trwałoby kolejne miesiące. Jak dotąd udało się bowiem odczytać dopiero 20 z ponad 30 tomów akt.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes