Zawód – adwokat

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej wprowadza postępowania przyspieszone

&lt![CDATA[

W założeniu procedury przyśpieszone tworzy się do rozwiązywania drobnych i nieskomplikowanych spraw. Postępowanie charakteryzować się będzie znacznie krótszymi terminami poszczególnych czynności i uproszczeniem podstawowego trybu procedowania. Polega to na powierzeniu sprawy co do zasady tylko jednemu arbitrowi, ograniczeniu przeprowadzania rozprawy lub rezygnacji z niej na rzecz postępowania dowodowego prowadzonego w oparciu o dokumenty (np. dowód z opinii biegłego przeprowadzany jest wyłącznie na podstawie opinii pisemnej).

W procedurze przyspieszonej obowiązkowe jest posiedzenie organizacyjne oraz wydanie postanowienia określającego harmonogram postępowania. A komunikacja i doręczenia odbywają się co do zasady drogą elektroniczną (doręczenia w formie tradycyjnej mają charakter awaryjny).

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes