Zawód – adwokat

RPO: 6,5 tys. wniosków o wystąpienie ze skargą nadzwyczajną. Złożono dziesiątą skargę

&lt![CDATA[

Jak przekazało Biuro RPO, spośród 6,5 tys. wniosków o skierowanie takiej skargi, które trafiły do Rzecznika, około 2 tys. odnosi się do spraw cywilnych. Spośród złożonych przez RPO dotychczas w SN skarg nadzwyczajnych – orzeczeń karnych dotyczyły dwie, zaś osiem – orzeczeń cywilnych.

Jak poinformowano, wiele wpływających do Rzecznika skarg w sprawach cywilnych wiąże się ze sprawami spadkowymi i sprzecznymi orzeczeniami dotyczącymi dziedziczenia majątku po tej samej osobie. „Jest to też przedmiotem większości skarg nadzwyczajnych RPO w sprawach cywilnych” – przypomniał RPO.

Dwóch sprzecznych orzeczeń spadkowych dotyczy też dziesiąta skarga nadzwyczajna RPO. „Sprzeczne decyzje sądów w sprawach tych samych spadków naruszają zasadę zaufania do państwa, a spadkobiercy nie mogą np. sprzedać majątku” – kilkukrotnie podkreślał już Rzecznik, wskazując na systemowy problem związany z tego typu orzeczeniami.

Skarga, o której poinformowano we wtorek, dotyczy dwóch orzeczeń sądu rejonowego dotyczących tego samego spadku – z 2001 i 2003 r. – i podziału majątku między żonę zmarłego, jego syna i wnuki. W drugim z wyroków odmiennie orzeczono w odniesieniu do gospodarstwa rolnego zmarłego.

„O złożenie skargi nadzwyczajnej do RPO wystąpiła jedna ze spadkobierczyń. Wskazała, że ze względu na funkcjonowanie w obrocie prawnym dwóch rozstrzygnięć, i to różnych, dotyczących spadku niemożliwe stało się przeprowadzenie postępowania o dział spadku” – zaznaczono w komunikacie Biura RPO.

RPO wniósł, by SN uchylił postanowienie sądu rejonowego z lipca 2003 r. i odrzucił wówczas złożony wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.

Instytucja skargi nadzwyczajnej została wprowadzona nową ustawą o SN, która weszła w życie w kwietniu 2018 r. Przewiduje ona m.in. możliwość składania do Sądu Najwyższego takich skarg na prawomocne wyroki polskich sądów z ostatnich 20 lat.

Dotychczas łącznie SN do rozstrzygnięcia kilkadziesiąt skarg nadzwyczajnych – najwięcej złożył ich Prokurator Generalny. Na razie informowano o rozstrzygnięciu 10 takich skarg, z czego sześć zostało uwzględnionych – trzy PG i trzy RPO. Spośród uwzględnionych dotychczas skarg Rzecznika wszystkie dotyczyły właśnie spraw, w których przed sądami w różnym czasie zapadały sprzeczne orzeczenia spadkowe w odniesieniu do tego samego spadku.

Dziesiąta skarga nadzwyczajna RPO – podobnie jak trzy poprzednie – została wysłana do Izby Cywilnej SN, mimo że skargi te, zgodnie z przepisami, rozpoznaje utworzona na mocy ustawy Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. „Po uchwale trzech izb SN z 23 stycznia br. postępowania przed Izbą Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych byłyby bowiem nieważne” – konsekwentnie ocenia RPO.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes