Zawód – adwokat

Rozwód na pierwszej rozprawie [JAK, KIEDY, KONSEKWENCJE]

&lt![CDATA[

Rozwód bez orzekania o winie udzielany jest zazwyczaj bardzo szybko. Jeśli między małżonkami nie ma konfliktu w kwestii wysokości alimentów czy opieki nad dziećmi, należy złożyć o to zgodny wniosek. Wtedy wystarczy nawet jedna rozprawa sądowa. Sąd wtedy nie prowadzi długotrwałego postępowania dowodowego w celu ustalenia winy za rozkład pożycia.

Żądanie rozwodu bez winy nie może wynikać tylko i wyłącznie z treści pozwu, nawet jeśli zostałby podpisany przez oboje małżonków. Sąd i tak wyznaczy rozprawę, przesłucha obie strony i odbierze od obojga małżonków stosowne oświadczenia.

Rozwód bez orzekania o winie ma swoje konsekwencje w kwestii alimentów między stronami. Rozwiedziony małżonek, który pozostaje w niedostatku nie ze swojej winy, może starać się o alimenty od byłego małżonka. Niedostatek trzeba przed sądem udowodnić, zbierając odpowiednie dokumenty.

Obowiązek alimentacyjny wygasa po upływie pięciu lat od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Jedynie w wyjątkowych wypadkach obowiązek ten może być przedłużony przez sąd.

Jeżeli małżonkowie w trakcie sprawy rozwodowej zmienią zdanie co do winy (jej braku), mogą cofnąć swój wniosek.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes