Zawód – adwokat

Rozpoczęła się procedura zgłaszania kandydatów do KRS. Stowarzyszenia sędziowskie apelują

To wypełnienie zapisu uchwalonej w grudniu ub.r. nowelizacji ustawy o KRS, która we wtorek została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Nowela przewiduje wybór 15 członków KRS-sędziów na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm – dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie.

Zgodnie z nowelizacją, marszałek Sejmu – nie wcześniej niż na 120 i nie później niż na 90 dni przed upływem kadencji członków Rady wybranych spośród sędziów obwieszcza w „Monitorze Polskim” o rozpoczęciu procedury zgłaszania kandydatów na członków Rady.

Zgłaszać kandydata do KRS mogą: grupa 25 sędziów albo grupa co najmniej dwóch tys. obywateli. Kandydaci wskazywani są spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych.

Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, Stowarzyszenia Sędziów Themis, Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia i Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce we wspólnym liście piszą: „Stowarzyszenia
sędziowskie, przywołując treść sędziowskiego ślubowania, wzywają
sędziów Rzeczypospolitej do powstrzymywania się od kandydowania do nowo
tworzonej Krajowej Rady Sądownictwa i nie legitymizowania przepisów
niezgodnych z zasadami demokratycznego państwa prawnego i trójpodziału
władzy”.

Ich zdaniem przyjęte rozwiązania są w znacznej mierze powtórzeniem
nowelizacji ustawy o KRS zawetowanej przez Prezydenta Rzeczpospolitej
Polskiej w lipcu 2017 r. – Podobnie jak wcześniejsza, obecna nowelizacja
zawiera rozwiązania powszechnie oceniane jako niezgodne z normami
Konstytucji – czytamy w oświadczeniu.


Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes