Zawód – adwokat

Rozliczenia z PFRON: Najpierw decyzja o wstrzymaniu dopłat, a potem o odmowie

Gdy pracodawca nie rozliczy się z PFRON do 31 stycznia roku następującego po tym, za który przysługują mu dopłaty do pensji, prezes funduszu może wydać decyzję o odmowie wypłaty. Może to zrobić jednak tylko wtedy, gdy wcześniej wydał decyzję o ich wstrzymaniu do czasu uiszczenia zaległości – stwierdził NSA.
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes