Zawód – adwokat

RODO: Komentarz do ustawy o ochronie danych osobowych (cz. 3)

&lt![CDATA[

Zadania prezesa UODO powiązane są również z konkretnymi instytucjami prawa ochrony danych uregulowanymi w przepisach unijnych, stąd też w komentarzu znajdą państwo informacje na ich temat. Dotyczy to m.in. standardowych klauzul umownych, kodeksów postępowania, przeprowadzania uprzednich konsultacji, a także zatwierdzania wiążących reguł korporacyjnych czy też przekazywania danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Polski ustawodawca w ustawie o ochronie danych osobowych często bowiem odsyła do stosowania odpowiednich przepisów RODO. W efekcie, aby wyjaśnić rolę poszczególnych artykułów komentowanego aktu prawnego, konieczne było omówienie także unijnej regulacji. W kolejnej, czwartej części niniejszego komentarza omówimy przepisy rozdziału 7 ustawy o ochronie danych osobowych, które regulują prowadzone przez krajowy organ nadzorczy postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (cz. 3)

Poprzednie części komentarza ukazały się:

• cz. 1 – 19 czerwca 2018 r. (DGP nr 117)

• cz. 2 – 24 lipca 2018 r. (DGP nr 142)

Kolejna część komentarza ukaże się 18 września 2018 r.

TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – baza publikacji

W tygodniku Firma i Prawo komentowaliśmy ustawy:

• z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

• z 5 lipca 2001 r. o cenach

• z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

• z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze

• z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

• z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

• z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

• z 12 grudnia 2012 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów

• z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

• z 14 grudnia 2012 r. o odpadach

• z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

• z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

• z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne

• z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

• z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

• z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (wyciąg dotyczący rękojmi i gwarancji)

Przeoczyłeś tygodnik? Znajdziesz go na EDGP>>

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes