Zawód – adwokat

Reklamacja wycieczki jest możliwa nawet jeśli nie zgłaszano problemów rezydentowi

Sprawa dotyczyła powództwa klientki jednego z biur podróży przeciwko organizatorowi wycieczki na Teneryfę, w której kobieta uczestniczyła wraz z rodziną. Jej zdaniem pozwany powinien obniżyć uiszczoną przez nią cenę o 25 procent, gdyż warunki, jakie zastała na miejscu nie spełniały opisanych w umowie. Hotel był w niższej kategorii gwiazdkowej, ponadto pokoje, jak i udostępniane gościom pomieszczenia były zniszczone i brudne. Na ścianach przydzielonego im lokum znajdowały się grzyb i pleśń, co negatywnie wpłynęło na chorującą na alergię córkę. Kobieta domagała się kwoty 3.265,50 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.

Spółka wnosił o oddalenie powództwa. Jej pełnomocnik twierdził, że umowa dotyczyła hotelu 3,5 – gwiazdkowego. Ponadto skoro kobieta nie zgłaszała roszczeń co do: usługi przelotu, transferu i opieki rezydenta, żądanie powinno dotyczyć kosztów noclegu, które wynosiły 4.948 zł., dlatego tej kwoty powinny dotyczyć procentowe wyliczenia wysokości ewentualnego odszkodowania. To jednak nie powinno zostać przyznane, gdyż klientka nie dopełniła ciążącego na niej obowiązku natychmiastowego poinformowania o zarzutach rezydenta. Powołując się na artykuł 16 ustawy o usługach turystycznych wyjaśniono, że brak zawiadomienia należy traktować jako przyczynienie się do zwiększenia szkody.

Sąd analizując sprawę ustalił, że zawarta przez strony postępowania umowa dotyczyła poza przelotem, pobyt w hotelu 4 – gwiazdkowym. Za wakacje dla siebie, męża i córki kobieta zapłaciła 12.677 zł. Jak potwierdzili świadkowie, na miejscu okazało się, że hotel jest w bardzo złym stanie technicznym „ściany budynku były spękane i zawilgocone (…) lobby było wyposażone w zużyte brudne meble wypoczynkowe”. Pokój rodziny był zagrzybiony i pokryty pleśnią, kobieta wielokrotnie zgłaszała problem pracownikom hotelu znajdującym się przy recepcji. Ponadto jej mąż na własną rękę starał się usunąć pleśń w łazience.

Po powrocie kobieta zawiadomiła organizatora o wadzie jak i wyraziła żądanie związane z naprawą szkody poprzez obniżenie ceny o 25 %.. Pozwany odmówił wypłaty odszkodowania.


Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes