Zawód – adwokat

Reguły dotyczące pomocy publicznej wydłużone

Pracodawcy korzystający z wsparcia przewidzianego w ustawie o rehabilitacji będą mogli dalej je otrzymywać po 1 lipca br., bo przepisy wykonawcze, które określają szczegółowe zasady jego uzyskiwania, będą dostosowane do prawa unijnego pod kątem okresu ich obowiązywania.
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes