Zawód – adwokat

Regulaminy wewnętrzne dla firm

Prowadząc dużą firmę często zmuszeni będziemy do tego by zatrudniać setki, a nawet tysiące osób. Tak ogromne korporacje dzielą się na wiele pionów, w których wiele osób po prostu się nie zna. Ciężko by wiceprezes zarządu wiedział kto pracuje na stanowisku linii produkcyjnej, zajmującej się czyszczeniem orzechów. Jednak ważnym jest zdawać sobie sprawę z tego kto za co ponosi odpowiedzialność w firmie i tak konstruować plan działania by zawsze można było sprawdzić z czyich niekompetencji, niewłaściwego działania wynikają problemy.
Duże firmy często prowadzą swoje wewnętrzne regulaminy, które warunkują jak pracownicy powinni odnosić się między sobą, jak powinni chodzić ubrani, jakie mają prawa, a jakie obowiązki. Takie dokumenty firmowe często tworzone są przez samych pracowników, chociaż można poprosić by zrobił to za nas radca prawny ( nie ważne czy to będzie Kraków czy inna miejscowość). Dzięki temu, że w organizacji panuje taki wewnętrzy regulamin, można być pewnym, że zawsze znajdą się jakieś podstawy „prawne” znajdujące odzwierciedlenie w podpisanym przez pracowników regulaminie, które są czarno na białym utożsamieniem tego co pracownikom wolno, a czego nie.
O ile działania na małą skalę, w mikroprzedsiębiorstwach wyglądają całkiem inaczej niż te, które prowadzi firma zatrudniająca tysiące osób to trzeba wiedzieć, że prezes tej malutkiej firmy na pewno szybko wyjaśni ewentualne nieporozumienia czy problemy, jednak w dużej firmie nie jest to tak łatwe.
Dlatego wielkie korporacje często tworzą wspomniane regulaminy wewnętrzne, nierzadko w oparciu o to co radca prawny im podpowie. Gdyby prezesi takich firm mieli rozstrzygać spory czy „kłócić” się z każdym niezadowolonym pracownikiem dzień w dzień to większość czasu spędzali by na rozstrzyganiu kto ma rację, a kto jej nie ma, a przecież nie o to chodzi.
Tworząc wspomniany regulamin, radca prawny może zagwarantować nam, że umieszczenie w nim praw i obowiązków pracownika pozwoli wykrystalizować sytuację, przez co każdy będzie wiedział czego może spodziewać się od pracodawcy oraz co musi robić by zachować pracę i być spokojnym o swoje stanowisko.
Zamiast tłumaczyć każdemu pracownika z osobna dlaczego w naszej firmie jest tak, a nie inaczej, lepiej poprosić o to by radca prawny  stworzył regulamin pracy, który jasno rozgraniczy wszelkie prawa i obowiązki, tym samym wyjaśniając w zwięzły sposób wszelkie sprawy związane z organizacją pracy. Dobre przygotowanie się do wykonywanych zadań to podstawa sukcesu każdej (szczególnie dużej) firmy, która zamiast skupiać się na rozstrzyganiu sporów, powinna zarabiać pieniądze.

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes