Zawód – adwokat

Publikacja list poparcia kandydatów do KRS wstrzymana. Opozycja czeka na decyzję UODO

&lt![CDATA[

Trwa analiza m.in. uzasadnienia wyroku NSA ws. udostępniania list poparcia dla kandydatów do KRS Analizowane jest m.in. uzasadnienie wyroku NSA ws. udostępnienia list poparcia dla kandydatów do KRS; jest to niezbędne do wykonania orzeczenia w tej
sprawie – podało w środę PAP Centrum Informacyjne Sejmu. Jak
podkreślono, „postępowanie Kancelarii Sejmu musi być precyzyjne i
odpowiedzialne”.

CIS podkreślił przy tym, że na udostępnienie
informacji publicznej obowiązuje 14-dniowy termin; tym samym termin
udostępnienia list poparcia kandydatów do KRS wnioskodawcy minie 30
lipca br. Zapewniono też, że „Kancelaria Sejmu respektuje prawomocne
orzeczenia sądów”.

W ubiegłym tygodniu, we wtorek 16 lipca, do Kancelarii Sejmu wpłynęło
pisemne uzasadnienie wyroku NSA, dotyczącego udostępnienia wykazów
osób, które poparły kandydatury na członków Krajowej Rady Sądownictwa.

W wyroku tym sąd orzekł, że Kancelaria Sejmu powinna udostępnić
wykazy nazwisk osób popierających kandydatów do KRS złożone w ramach
procedury wyboru 15 sędziów-członków Rady przez Sejm. Tym samym NSA
oddalił wówczas skargę kasacyjną szefa Kancelarii Sejmu w tej sprawie od
zapadłego w sierpniu 2018 r. wyroku Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie.

Po wyroku NSA dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej
Grzegrzółka mówił, że Kancelaria oczekuje na pisemne uzasadnienie tego
orzeczenia, które będzie punktem wyjścia do analizy nad sposobem jego
wykonania. Zapewniał przy tym, że zawarte w wyroku wskazania będą
zrealizowane.

W środę CIS, w oświadczeniu przesłanym PAP poinformowało, że obecnie w
tej sprawie „analizowany jest całokształt korespondencji, w tym treść
pierwotnego wniosku, treść orzeczenia i jego uzasadnienie”. „Są to
niezbędne czynności, które muszą poprzedzić wykonanie orzeczenia NSA” –
zaznaczyło CIS.

Wskazano również, że „sprawa dotyczy dokumentów zawierających szereg
danych osobowych, w tym numery PESEL oraz wzory podpisów”, dlatego – jak
uzasadniono – „postępowanie Kancelarii Sejmu musi być precyzyjne i
odpowiedzialne, by podczas realizacji orzeczenia nie doszło do
naruszenia innych przepisów”.

Skargę w sprawie odmówienia przez Kancelarię Sejmu udostępnienia
załączników do zgłoszeń kandydatów na członków KRS – zawierających wykaz
obywateli oraz sędziów popierających te zgłoszenia – złożyła posłanka
PO-KO Kamila Gasiuk-Pihowicz. WSA uchylił decyzję szefa Kancelarii
Sejmu, a Kancelaria odwołała się wówczas do NSA.

W uzasadnieniu orzeczenia NSA sędzia Wojciech Jakimowicz podkreślił,
że pozostaje w mocy ocena, że informacja zawarta w załącznikach
obejmujących wykazy sędziów popierających kandydatury członków do KRS
jest informacją publiczną. Jak powiedział sąd pierwszej instancji, nie
ma tu zastosowania wyłączenie, zatem informacja ta podlega
udostępnieniu”.

Kancelaria Sejmu powoływała się na zapis ustawy o KRS mówiący, że
zgłoszenia od sędziów – kandydatów do Rady – „Marszałek Sejmu
niezwłocznie przekazuje posłom i podaje do publicznej wiadomości, z
wyłączeniem załączników”, czyli dołączonych do nich list poparcia. W
pisemnym uzasadnieniu wyroku NSA zaznaczył, że przepis ten nie odnosi
się do zasad dostępu do informacji, tylko reguluje tryb postępowania
Marszałka Sejmu w związku z dokonanymi zgłoszeniami kandydatów.

W związku z tym NSA potwierdził, że „udostępnienie wykazu sędziów
popierających zgłoszenia kandydatów do KRS powinno nastąpić po
uprzedniej anonimizacji numeru ewidencyjnego PESEL sędziego, który nie
jest związany z pełnioną funkcją publiczną, a zatem nie powinien
podlegać udostępnieniu”.

Po wyroku NSA Kamila Gasiuk-Pihowicz podkreśliła w rozmowie z PAP, że
oczekuje teraz na „natychmiastową publikację list poparcia przez
marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego i szefa Kancelarii Sejmu”. Jak
dodała ewentualne dalsze kroki prawne z jej strony w tej sprawie, „będą
uzależnione od tego, czy nadal będą (oni – PAP) uciekali od wykonania
niekorzystnego wyroku, czy uszanują wreszcie prawo”.

We wtorek, 16 lipca posłowie PO-KO poinformowali, że składają wniosek
o oficjalne ponaglenie szefa Kancelarii Sejmu w sprawie wykonania
wyroku NSA. „Dodatkowo, żeby jeszcze bardziej ułatwić i przyspieszyć
działanie Kancelarii Sejmu składamy także do sądu wniosek o oficjalne
stwierdzenie prawomocności wyroku WSA z sierpnia 2018 roku” – dodała
Gasiuk-Pihowicz.

Wybór 15 członków-sędziów KRS, na wspólną czteroletnią kadencję przez
Sejm, dokonany został w marcu ub.r. zgodnie z nowelizacją ustawy o KRS,
która weszła w życie w połowie stycznia 2018 r. – wcześniej wybierały
ich środowiska sędziowskie. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia
propozycji kandydatów do KRS były grupy 25 sędziów oraz grupy co
najmniej dwóch tysięcy obywateli. Wpłynęło 18 kandydatur.

Do Kancelarii Sejmu składane były wnioski m.in. polityków i
organizacji społecznych o informacje o imionach, nazwiskach i miejscach
orzekania sędziów, którzy poparli zgłoszenia kandydatów do KRS. Szef
Kancelarii Sejmu odmawiał udostępnienia tych informacji wszystkim,
którzy się o nie ubiegali. WSA już kilkukrotnie orzekał w podobnych sprawach. We wszystkich
przypadkach sąd ten uchylił decyzję Kancelarii Sejmu o odmowie
udostępnienia list poparcia kandydatów do KRS. Orzeczenia te były
nieprawomocne. Wyrok NSA z 28 czerwca br. był pierwszym prawomocnym
orzeczeniem w tej sprawie.

Komunikat CIS. Zgodność z prawem polskim i europejskim procedury udostępnienia list poparcia kandydatów do KRS zbada Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

29 lipca 2019 r. do Kancelarii Sejmu wpłynęło wydane tego samego dnia postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zobowiązujące Kancelarię Sejmu do powstrzymania się od upublicznienia lub udostępnienia w jakiejkolwiek formie danych osobowych sędziów, zawartych w wykazach osób popierających zgłoszenia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Postanowienie nie ma charakteru ostatecznego, ale tymczasowy i zakazuje udostępniania danych do czasu wydania przez Prezesa UODO decyzji kończącej postępowanie w sprawie.Postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zostało wydane w związku z postępowaniem wszczętym przez Prezesa z urzędu na podstawie nowej ustawy o ochronie danych osobowych, która weszła w życie 25 maja 2018 r. Tego samego dnia zaczęło też obowiązywać unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO).Celem prowadzonego przed Prezesem UODO postępowania jest wyjaśnienie, czy ujawnienie danych osobowych sędziów jest zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych oraz prawem Unii Europejskiej chroniącym dane osobowe, do którego przestrzegania Polska jest zobowiązana.Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest niezależnym organem właściwym w sprawie ochrony danych osobowych i w zakresie wykonywania swoich obowiązków podlega jedynie ustawie. Prezes Urzędu czuwa nad zgodnością przetwarzania danych osobowych z prawem polskim oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.Kancelaria Sejmu będzie oczekiwać na wydanie przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ostatecznej decyzji o dopuszczalności ujawnienia danych osobowych sędziów.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes