Zawód – adwokat

Przymusowa rozdzielność majątkowa. Kiedy sąd ją ustanawia?

&lt![CDATA[

Orzeczenie separacji powoduje powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej. Natomiast z chwilą zniesienia separacji powstaje między małżonkami ustawowy ustrój  majątkowy. Na zgodny wniosek małżonków sąd
orzeka o utrzymaniu między małżonkami rozdzielności majątkowej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes