Zawód – adwokat

Przyłębska: Ocena istnienia sporu kompetencyjnego w wyłącznej gestii TK

&lt![CDATA[

Julia Przyłębska w przekazanym PAP komunikacie, poinformowała, iż „w związku z pojawiającymi się informacjami medialnymi o zawieszeniu przez Trybunał Konstytucyjny posiedzenia trzech Izb Sądu Najwyższego przypominam, że art. 86 ust. 1 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym stanowi, że wszczęcie postępowania przed Trybunałem powoduje zawieszenie postępowań przed organami, które prowadzą spór kompetencyjny”. „Oznacza to, że postępowanie ulega zawieszeniu z mocy prawa na podstawie powołanego wyżej przepisu” – wskazała prezes.

„Ocena istnienia sporu kompetencyjnego pozostaje w wyłącznej gestii Trybunału Konstytucyjnego, co będzie przedmiotem rozpoznania w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie Kpt 1/20 (wniosek marszałek Sejmu Elżbiety Witek – PAP)” – czytamy w piśmie.

W środę marszałek Sejmu Elżbieta Witek skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Sejmem a Sądem Najwyższym oraz Prezydentem RP a SN. Chodzi m.in. o przepisy konstytucji odnoszące się do podziału władz i powoływania sędziów.

„Podpisałam i skierowałam do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Sejmem a SN, uwzględniając kompetencje prezydenta, dlatego że decyzję o tym, jak wygląda ustrój sądów, regulują ustawy, a te przyjmuje Sejm” – poinformowała Witek.

Na czwartek w SN wyznaczono posiedzenie trzech Izb tego sądu – Cywilnej, Karnej i Pracy – zainicjowane pytaniem I prezes SN Małgorzaty Gersdorf. W pytaniu chodzi o rozstrzygnięcie rozbieżności w orzecznictwie dotyczących udziału w składach sędziowskich osób wyłonionych przez KRS w nowym składzie i statusu takich sędziów.

Prezes Julia Przyłębska przekazała, że w związku ze wszczęciem przez Trybunał postępowania z wniosku marszałek Sejmu czwartkowe posiedzenie trzech Izb SN uległo zawieszeniu.

„Nie wiem, kto i z kim miałby tu być w sporze, to jest fikcja, tu żadnego sporu nie ma, bo SN rozstrzyga rozbieżności w orzecznictwie Sądu Najwyższego i ewentualnie sądów powszechnych i nie wchodzi w żadną inną kolizję z innym organem państwowym, zwłaszcza z Sejmem” – powiedział rzecznik SN sędzia Michał Laskowski.

„W czwartek jest posiedzenie, będziemy się nad tym zastanawiać” – odpowiadał Laskowski, pytany o stanowisko TK dotyczące zawieszenia posiedzenia w SN.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes