Zawód – adwokat

Przy przejściu zakładu pracy kara nagany nie ulega zatarciu

Przejąłem firmę po zmarłym ojcu. Działalność prowadzę na podstawie wpisu do CEIDG. Zatrudniam około 40 osób. Ostatnio jeden z pracowników zwrócił się z wnioskiem o uchylenie kary nagany, którą nałożył jeszcze mój ojciec. Pracownik w swoim piśmie argumentuje, że zatarcie kary powinno nastąpić wskutek zmiany pracodawcy. Jak to wygląda prawnie? Czy muszę uwzględnić wniosek pracownika?
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes