Zawód – adwokat

Przeniesienie pozwolenia na budowę na spadkobierców. Szansa na szybszą inwestycję

Przeniesienie na spadkobierców decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej dla spadkodawcy ma istotne znaczenie, albowiem może pozwolić na szybszą realizację inwestycji budowlanej bez potrzeby prowadzenia od początku postępowania administracyjnego. W nauce i orzecznictwie występują różne poglądy co do sukcesji praw do tej decyzji a rozbieżności wynikają przede wszystkim z braku uregulowania omawianej problematyki.
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes