Zawód – adwokat

Przedstawiciele Węgier i Hiszpanii przed TSUE: Sąd nie może kierować się oceną praworządności w Polsce

&lt![CDATA[

Podczas rozprawy w sprawie zapytania irlandzkiego sądu dotyczącego tego, czy reforma wymiaru sprawiedliwości w Polsce nie stanowi zagrożenia dla uczciwego procesu Polaka podejrzanego o przemyt narkotyków, przedstawiciele Węgier i Hiszpanii mówili, że sąd jednego kraju – w tym przypadku Irlandii – nie może oceniać praworządności w innym kraju i na tej podstawie ewentualnie odmówić ekstradycji.

Przedstawiciel Hiszpanii Sampol Pucurull tłumaczył, że nie godzi się, żeby sąd jednego kraju dokonał oceny praworządności innego kraju, bo nie ma takich możliwości i instrumentów. Bronił zasady automatyzmu Europejskiego Nakazu Aresztowania.

„Organ nie może nie wykonać Europejskiego Nakazu Aresztowania w oparciu o ogólną i abstrakcyjną analizę wymiaru sprawiedliwości państwa członkowskiego” – zaznaczył. Dodał, że Hiszpania ma obawy dotyczące skutków, jakie mogłoby mieć niewykonanie ENA dla korzystania z tego instrumentu w przyszłości.

Przedstawiciel Węgier M.Z. Feher bronił Polski. Przekonywał, że jeden sędzia nie ma prawa oceniać praworządności w innym kraju. „ENA opiera się na zaufaniu do drugiego kraju” – dodał.

Jak zauważył przy tym, Rada UE nie stwierdziła, że w Polsce zagrożona jest praworządność. Przypomniał, że po uruchomieniu art. 7 unijnego traktatu wobec Polski wszczęty został dialog polskiego rządu z KE. „Dziś nie można przewidzieć, czy będzie kolejny etap art. 7, czy może zostanie on wycofany. Wniosek KE to jedynie pośredni etap procedury” – zaznaczył.

„Sam wniosek Komisji z art. 7 wobec Polski nie może jeszcze oznaczać, że praworządność jest naruszona. Może to stwierdzić jedynie Rada UE” – powiedział.

Dodał, że Węgry uważają, że stan prawny opisany we wniosku irlandzkiego sądu jest stanem hipotetycznym. Podkreślił, że nawet jeśli kraje członkowskie w ramach Rady UE stwierdzą, że naruszona została praworządność w jakimś kraju, nie oznacza to automatycznego zawieszenia ENA.

Głos zabrała również przedstawicielka Holandii, która stwierdziła, że na tym etapie nie ma przesłanek, by oceniać praworządność w jednym z państw UE.

Przedstawiciel strony irlandzkiej R. Farrell podkreślał, iż Irlandia jest zdania, iż reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce – takie, jak zmiany w TK ,czy kwestia wieku emerytalnego sędziów – nie będą miały prawdopodobnie wpływu na prawo do rzetelnego wyroku. Jednak pomimo tego – jak wskazywał – konieczne jest, aby wykonujący ENA sąd dokonał dodatkowych ustaleń w sprawie tego, czy zainteresowana osoba narażona jest na ryzyko nierzetelnego procesu.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes