Zawód – adwokat

Prowadzisz pojazd pod wpływem alkoholu? Sprawdź, co ci grozi

Kiedy wykroczenie, a kiedy przestępstwo?

Specyfika odpowiedzialności karnej nietrzeźwych kierowców wyraża się w fakcie, iż wymiar ich kary zależy od kilku czynników – przede wszystkim stężenia alkoholu we krwi oraz rodzaju (mechaniczne/niemechaniczne) prowadzonego pojazdu. W zależności od pierwszego, jazda po pijanemu może być postrzegana jako wykroczenie lub przestępstwo.

O wykroczeniu mówi się w przypadku, gdy zawartość alkoholu wynosi od 0,2 do 0,5 promila we krwi lub od 0,1 mg do 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza.

Przestępstwo natomiast stanowi sytuacja prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, kiedy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila alkoholu, albo zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg.

Kara za wykroczenie

O sposobie karania opisywanego wcześniej wykroczenia decyduje Kodeks wykroczeń. Mówi on, iż jego sprawca może podlegać karze aresztu lub grzywny  nie niższej niż 50 złotych (50 – 5000). Ponadto kierowca taki zostaje pozbawiony prawa prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat w wyniku orzeczenia sądu. Zakaz ten stanowi rodzaj środka karnego i jest jednoznaczny z obowiązkiem zwrotu dokumentu uprawniającego do prowadzenia określonego pojazdu.

W odniesieniu do kierowców pojazdów niemechanicznych zastosowanie ma łagodniejszy wymiar kary. Gdy popełnią oni wykroczenie mogą zostać ukarani karą grzywny (20 do 5 000 zł) lub aresztu do 14 dni. W takiej sytuacji może też dojść do orzeczenia sądu o zakazie prowadzenia pojazdów innych niż mechaniczne.


Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes