Zawód – adwokat

Protesty wyborcze rozpatrzone przez SN. 92 uznane za zasadne

&lt![CDATA[

W niedzielę Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw
Publicznych SN kontynuowała rozpatrywanie protestów przeciwko ważności
wyborów. Jak informował wcześniej PAP Krzysztof Michałowski z zespołu
prasowego Sądu Najwyższego, do rozpoznania pozostały trzy protesty.
Wieczorem rzecznik prasowy SN Aleksander Stępkowski poinformował, że
wpłynęły one po terminie i w konsekwencji sąd pozostawił je bez dalszego
biegu. Tym samym Sąd Najwyższy zakończył procedurę rozpoznawania
protestów wyborczych.

Posiedzenie całego składu Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw
Publicznych w celu podjęcia uchwały w sprawie ważności wyborów
prezydenckich zaplanowano na poniedziałek na godz. 12.00.

Do Sądu Najwyższego łącznie wpłynęło ok 5,8 tys. protestów
wyborczych. W przypadku 92 zarzuty w nich zawarte zostały uznane za
zasadne w całości lub w części, jednak bez wpływu na wynik wyborów.

W sobotę Sąd Najwyższy pozostawił bez dalszego biegu protest wyborczy
pełnomocnika komitetu wyborczego niedawnego kandydata Koalicji
Obywatelskiej na prezydenta. Jak poinformował PAP rzecznik SN sędzia
Aleksander Stępkowski, Sąd Najwyższy wskazał, że protest wyborczy
komitetu Trzaskowskiego w części wykraczał poza jego ustawowo określony
przedmiot i granice zakreślone w Kodeksie wyborczym. Sąd uznał też, że w
części wnoszący protest nie przedstawił ani nie wskazał dowodów na
poparcie formułowanych zarzutów, do czego obliguje go Kodeks wyborczy.

Uchwałę w sprawie ważności wyboru prezydenta Sąd Najwyższy podejmuje w
ciągu 21 dni od podania wyniku wyborów do publicznej wiadomości przez
PKW. SN rozstrzyga o ważności wyboru prezydenta RP na podstawie opinii
wydanych w wyniku rozpoznania protestów oraz sprawozdania z wyborów,
przedstawionego przez PKW.

Sprawozdanie PKW zostało już wysłane do SN. PKW nie stwierdziła
naruszeń prawa wyborczego, które mogły wywrzeć wpływ na wyniki
głosowania i wynik wyborów prezydenta RP
]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes