Zawód – adwokat

Prezydium NRA: Sprzeciw wobec wypowiedzi kwestionujących człowieczeństwo osób LGBT

&lt![CDATA[

„Prezentowane w debacie publicznej pogardliwe wypowiedzi na temat osób o orientacji innej niż heteroseksualna naruszają wypracowywane standardy państwa obywatelskiego” – oceniono w tym przekazanym mediom stanowisku.

Nawiązując do trwającej kampanii w wyborach prezydenckich prezydium adwokatury wskazało, że „kandydaci ubiegający się o najwyższą godność w państwie są w sposób szczególny zobowiązani do wstrzemięźliwości i unikania wypowiedzi naruszających demokratyczne wartości i zasady, na których zbudowana jest Rzeczpospolita Polska”.

Jak przypomniano w stanowisku adwokatura powołana jest do współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich, których źródłem – zgodnie z konstytucją – jest „przyrodzona i niezbywalna godność człowieka”, bez względu na jego orientację seksualną i tożsamość płciową.

„Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec stosowania w kampanii wyborczej retoryki lekceważącej i dyskredytującej jakiekolwiek mniejszości – religijne, rasowe, czy narodowe. Godzi to w konstytucyjnie chronioną godność człowieka oraz prowadzi do stanu społecznej zapaści” – podkreślono w tym stanowisku.

Ostatnio do powstrzymania się od mowy wykluczenia i pogardy w związku z kolejnymi, pojawiających się w kampanii wyborczej, wypowiedziami wymierzonymi w osoby LGBT wezwał Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Podkreślał, że skrót LGBT określa osoby, a nie ideologię. „Nieprzekraczalną granicą wolności słowa jest godność drugiego człowieka. Żadne okoliczności, w tym kampania wyborcza, nie mogą być uzasadnieniem dla dehumanizacji grupy społecznej oraz homofobicznej retoryki” – pisał Rzecznik w stanowisku opublikowanym w poniedziałek.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes