Zawód – adwokat

Prezes TK wskazała nowego przewodniczącego PKW

&lt![CDATA[

„W dniu dzisiejszym podpisałam pismo, które w dniu jutrzejszym
skierowane zostanie do pana prezydenta, i w piśmie tym wskazuję pana
sędziego Grzegorza Jędrejka jako kandydata prezesa Trybunału
Konstytucyjnego w Państwowej Komisji Wyborczej” – powiedziała we wtorek w
Polsat News Julia Przyłębska.

Przyłębska oceniła, że sędzia Jędrejek „jest osobą, która jest
niezwykle aktywna, niezwykle dynamiczna”. Przyznała, że przeprowadziła
rozmowy również z innymi sędziami i pytała, „czy widzieliby siebie w
Państwowej Komisji Wyborczej”.

„Niektórzy powiedzieli: Niestety nie mogę przyjąć (propozycji – PAP)
ponieważ mam tyle zajęć związanych z pracą na uczelni, czy jestem w
trakcie przygotowywania jakiejś dysertacji naukowej i w związku z tym,
nie podołam takiemu obowiązkowi” – powiedziała.

Szefowa TK poinformowała, że „sędzia Grzegorz Jędrejek zgodził się”.
Przyłębska zapewniła, że bardzo cieszy się z decyzji sędziego. „Uważam,
że to jest świetny kandydat i myślę, że tym zamykam dyskusję. Mam
nadzieję, że nie będzie wobec niego stosowana mowa nienawiści, nie
będzie wyszukiwania jakichś tak zwanych haków, odnajdywania śmieszności,
które mogłyby stanowić potem podstawę do dyskredytowania tego sędziego”
– oznajmiła.

29 marca wygasa kadencja szefa Państwowej Komisji Wyborczej Wojciecha Hermelińskiego.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym, w skład Państwowej Komisji Wyborczej
wchodzi po 3 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i
Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazywanych przez prezesów tych
sądów. Kadencja członka PKW wynosi 9 lat; wygaśnięcie członkostwa przed
upływem kadencji następuje m.in. w przypadku ukończenia 70 lat przez
członka Komisji.

W takiej sytuacji jest przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński, który
29 marca skończy 70 lat. Hermeliński jest sędzią TK w stanie spoczynku,
w związku z tym jego miejsce w Komisji zająć musi sędzia TK czynny lub w
stanie spoczynku wskazany przez prezes Trybunału Julię Przyłębską.

Szef PKW w rozmowie z PAP wyraził nadzieję, że prezes TK nie wskaże
do PKW sędziów, którzy „zasiadają w TK na miejscach zajętych”. „Gdyby
tacy sędziowie zostali wskazani, mogłyby być podnoszone zarzuty w
protestach wyborczych” – zauważył sędzia Hermeliński. Jego zdaniem
wpłynęłoby to również na ocenę prac PKW. „Bardzo zależy mi na tym, żeby
to byli sędziowie, co do których nie ma żadnych wątpliwości” – dodał.

„Kierowanie PKW było zaszczytem, szczególnie przy współudziale takich
osób, jak obecni sędziowie. Dobrze mi się tu pracowało, choć żałuję, że
nie przeprowadzę tegorocznych wyborów” – podkreślił Hermeliński. „PKW
to znakomici sędziowie o ogromnej wiedzy i kompetencjach, więc moje
odejście nie będzie miało żadnego wpływu na prace Komisji” – zaznaczył.
Jego zdaniem dobrze byłoby, gdyby skład PKW zasilili ludzie młodsi oraz
kobiety, których nie ma obecnie w gronie członków Komisji. W lipcu 70
lat skończy inny członek PKW, Janusz Niemcewicz, również sędzia TK w
stanie spoczynku. Również wtedy Julia Przyłębska wskaże sędziego, który
zajmie jego miejsce w Komisji.

Hermeliński zwracał uwagę, że kadencja PKW w obecnym składzie (po
trzech sędziów z TK, SN i NSA) wygaśnie w dniu rozpoczęcia kadencji
Sejmu wybranego w wyborach w 2019 r. Zgodnie z nowelizacją Kodeksu
wyborczego, która weszła w życie w styczniu 2018 r., prezydent powoła
nową Komisję w ciągu 100 dni od zarządzenia wyborów do Sejmu. Zostanie
ona obsadzona zgodnie z nowymi przepisami: siedmiu na dziewięciu jej
członków ma być powoływanych przez Sejm, a dwóch sędziów pochodzić
będzie z Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Kandydaci wskazywani przez Sejm będą musieli posiadać kwalifikacje do
zajmowania stanowiska sędziego lub mieć co najmniej trzyletni staż
pracy jako prokurator, adwokat, radca prawny, albo być profesorem lub
doktorem habilitowanym nauk prawnych; ich kadencja będzie wynosić cztery
lata, kadencja pozostałych dwóch sędziów wyniesie dziewięć lat, zaś
osób mianowanych przez Sejm cztery

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes