Zawód – adwokat

Prezes TK: TK nigdy nie orzekł, że KE nie może oceniać konstytucyjności polskich ustaw [WYWIAD]

PAP: Były wiceprezes Trybunału Stanisław Biernat napisał Biernat: Zawstydzająca niewiedza prezydenta i prezes TK>>, że TK orzekał już, że także po akcesji Polski do UE Konstytucja jest „najwyższym prawem Rzeczypospolitej”. Skrytykował w tym kontekście wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy, że TK nie zdobył się dotychczas na orzeczenie, które w sposób jednoznaczny i stanowczy stwierdziłoby nadrzędność polskiej konstytucji nad prawem unijnym. Pani prezes podzieliła to stanowisko pana prezydenta. Jak Pani Prezes odniosłaby się do tego artykułu St. Biernata?

J.Przyłębska: Zdecydowanie nie zgadzam się z twierdzeniem pana sędziego Biernata, że Prezydent RP nie zna orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent odwołał się przecież w swojej wypowiedzi do orzeczeń, w których wskazywana była nadrzędność polskiej Konstytucji nad prawem unijnym, ale jak zaznaczył nie były one wystarczająco jednoznaczne i stanowcze, skoro problem nadal istnieje. Tu Prezydent RP przywołał orzeczenie niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego, który jasno i stanowczo stwierdził, że niemiecka ustawa zasadnicza stoi ponad prawem europejskim, że mogą być przyjmowane rozwiązania, które akceptuje parlament w Niemczech.


Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes