Zawód – adwokat

Prezes SN Stanisław Zabłocki złożył oświadczenie o przejściu w stan spoczynku

&lt![CDATA[

Jak poinformował w przekazanym komunikacie rzecznik prasowy SN
sędzia Michał Laskowski w ocenie prezesa Zabłockiego zmiany w
regulaminie SN wprowadzone rozporządzeniem prezydenta Andrzeja Dudy z 11
lutego tego roku „nieuchronnie prowadzić będą do głębokiej destrukcji
pracy Izby Karnej, chaosu i narastania zaległości”. Rozporządzenie
zmieniające regulamin opublikowano w Dzienniku Ustaw 12 lutego, ma wejść
w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia.

W związku z tym – jak przekazał sędzia Laskowski – prezes Zabłocki w
poniedziałek poinformował I prezes SN, że „z dniem 20 lutego 2019 r.
przechodzi w stan spoczynku”.

Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha pytany w poniedziałek
przez PAP, dlaczego prezydent Duda zdecydował się na wprowadzenie zmian w
regulaminie SN akurat teraz powiedział, że „pojawiła się właśnie teraz
taka potrzeba, żeby pewne rzeczy uszczegółowić i uregulować”.

Jak przekazał PAP Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN,
rozporządzenie prezydenta wprowadza trzy istotne zmiany do regulaminu.
„Po pierwsze wprowadza się nowe stanowisko rzecznika prasowego Izby
Dyscyplinarnej i obsługującego go zespołu prasowego. Jest to dalsze
wyodrębnienie Izby Dyscyplinarnej ze struktury SN” – zaznaczył
Michałowski.

Zmiany w regulaminie zakładają też, że budżetem Izby Dyscyplinarnej w
całości będzie zajmowała się Izba Dyscyplinarna. Zgodnie z nowym
brzmieniem regulaminu, za przygotowanie projektu dochodów i wydatków
Sądu Najwyższego oraz wykonanie budżetu będzie odpowiedzialny I prezes
SN, z wyjątkiem przygotowania projektu i wykonania budżetu Izby
Dyscyplinarnej. Kompetencja ta została przekazana prezesowi Izby
Dyscyplinarnej SN.

Ponadto wprowadzone zmiany modyfikują i doprecyzowują w regulaminie
procedurę przydzielania sędziom spraw wpływających do SN. Regulamin
stanowi, że prezes Izby będzie przydzielał sprawy według kolejności
wpływu do izby. Następnie sprawy te będą przydzielone sędziom w
kolejności alfabetycznej.

Zgodnie z regulaminem, przewodniczącym składu orzekającego będzie
sędzia najstarszy wiekiem, chyba że członkowie składu orzekającego
wybiorą spośród siebie innego przewodniczącego. Sprawozdawcę natomiast
wyznacza przewodniczący. W tym wypadku członkowie składu orzekającego,
również mogą wybrać innego sprawozdawcę.

„Prezes Zabłocki podkreślił, że respektowanie wprowadzonych regulacji
oznacza konieczność wyznaczania terminów sesji osobom, których status
poddany został wyjaśnieniu w trybie procesowym, między innymi przed
Trybunałem Sprawiedliwości UE. Nie chcąc działać wbrew swemu sumieniu
uznał, że w tej sytuacji powinien przejść w stan spoczynku” – zaznaczył
rzecznik SN.

Jak dodał sędzia Laskowski, po tej decyzji prezesa Zabłockiego
zgodnie z obowiązującymi przepisami do 6 marca powinno odbyć się
posiedzenie Zgromadzenia Sędziów Izby Karnej SN, na którym wybranych
zostanie trzech kandydatów, spośród których prezydent powoła nowego
prezesa kierującego pracą tej Izby.

W poniedziałek sędzia Zabłocki zamieścił na swoim profilu na
Facebooku oświadczenie skierowane do I prezes SN. „Po głębokim
zastanowieniu nie mogąc działać wbrew swemu sumieniu, a jednocześnie
respektując ogłoszone przepisy uznałem, że w tej sytuacji powinienem
przejść w stan spoczynku, niezależnie od tego, jak bardzo jest to dla
mnie – z uwagi na umiłowanie pracy sędziowskiej – trudna decyzja” –
zaznaczył Zabłocki w tym piśmie.

Według nowej ustawy o SN obowiązującej od 3 kwietnia ub.r. w stan
spoczynku przeszli z mocy prawa sędziowie, którzy ukończyli 65. rok
życia, jeśli prezydent nie wyraził zgody na dalsze zajmowanie przez nich
stanowiska sędziego SN. Po wydaniu przez TSUE w październiku zeszłego
roku postanowienie o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych polegających
m.in. na przywróceniu tych sędziów do orzekania nowelizacja umożliwiła
im powrót do pełnienia urzędu. Według noweli służbę takiego sędziego SN
albo sędziego NSA uważa się za nieprzerwaną.

Regulacje z nowelizacji dotyczyły m.in. I prezes SN Małgorzaty
Gersdorf oraz dwóch prezesów Izb SN – Zabłockiego (ur. w 1950 r.) i
Józefa Iwulskiego.

Natomiast w październiku prezydent Andrzej Duda powołał 27 osób na
sędziów Sądu Najwyższego: 19 w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw
Publicznych, siedmiu w Izbie Cywilnej i jednego sędziego – Wojciecha
Sycha – w Izbie Karnej. Wcześniej – we wrześniu – prezydent powołał 10
osób na sędziów Izby Dyscyplinarnej SN. Powołania te były zakończeniem
procedury zainicjowanej w końcu czerwca publikacją w Monitorze Polskim
obwieszczenia prezydenta o wolnych stanowiskach sędziego w SN.

Jesienią zeszłego roku Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił
wnioski o zabezpieczenie i wstrzymał – w zaskarżonych częściach –
wykonanie uchwał KRS odnoszących się do powołania sędziów SN do Izb
Karnej, Cywilnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. NSA w
związku z tymi sprawami skierował do TSUE dwa pytania prejudycjalne ws.
procedury odwoływania się od uchwał KRS wyłaniających kandydatów na
sędziów SN. W tym kontekście NSA wskazał m.in. na zasady wyboru członków
KRS.

Na początku listopada prezes Zabłocki wydał zarządzenie, na mocy
którego m.in. wstrzymano wyznaczanie sędziego Sycha do składów
orzekających w SN. „Zarządzenie jest uzasadnione z uwagi na potrzebę
dbałości o jednolitość praktyki sądowej oraz bezpieczeństwo procesowe
stron” – zaznaczał prezes Zabłocki w zarządzeniu opublikowanym wtedy na
stronie SN. Krajowa Rada Sądownictwa oceniła zarządzenie sędziego
Zabłockiego „za sprzeczne z porządkiem konstytucyjnym”. Jak poinformował PAP w poniedziałek Michałowski sędzia Sych obecnie nie ma wyznaczanych spraw w SN.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes