Zawód – adwokat

Prawo łowieckie: Komisja przerywa prace. Przepadły poprawki organizacji społecznych

Nie zgodzono się z kolei na większość poprawek zgłaszanych przez organizacje pozarządowe. Przepadły między innymi zapisy o zakazie polowań zbiorowych oraz o zakazie używania amunicji ołowianej. Dodatkowo nie zgodzono się na zwiększenie zakazu polowań do 500 metrów do zabudować. Przepadł także
zakaz udziału dzieci w polowaniach. Minister Środowiska Henryk Kowalczyk stwierdził, że zakaz ten zbyt daleko ingerował by prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnym światopoglądem.

Połączone sejmowe komisje środowiska i rolnictwa przez osiem godzin debatowały nad sprawozdaniem podkomisji nadzwyczajnej projektu noweli Prawa łowieckiego. Ok. godz. 21 szef komisji rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski poinformował, że komisje będą kontynuowały swoją pracę we wtorek od godz. 10.30.


Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes