Zawód – adwokat

Prawie milion Polaków ma nieważny dowód osobisty. Grozi im kara finansowa

Minister spraw wewnętrznych i administracji odwiedził w czwartek wydział obsługi mieszkańców warszawskiej dzielnicy Praga-Północ, gdzie złożył wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego. Poinformował, że w I kwartale 2018 roku wygaśnie ważność prawie 1 mln dowodów osobistych. „W tym gronie znajduję się również ja, w związku z tym złożyłem dziś wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego” – powiedział Błaszczak.

Jak poinformował, w 2017 roku ponad 4 mln 700 tys. osobom skończyła się ważność dowodu osobistego. „To tzw. górka dowodowa z 2007 r. związana z tym, że 10 lat temu traciły ważność książeczkowe dowody osobiste. Z tej grupy prawie 870 tys. osób nie odebrało nowych dowodów osobistych” – powiedział Błaszczak.

Przypomniał, że wniosek o nowy dowód osobisty można złożyć w dowolnym urzędzie gminy na terenie kraju, a także przez internet. „Zachęcam do tego żeby złożyć wniosek, żeby dowód osobisty, którym posługujemy się na co dzień, był ważny” – powiedział.

Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych za brak ważnego dowodu grozi grzywna, która może wynieść nawet 5 tys. zł.

Nie tylko z tego powodu należy legitymować się ważnym dowodem osobistym. Szef MSWiA przypomniał, że jest to niezbędny dokument przy załatwianiu wielu spraw w urzędach czy w bankach, a także podczas zagranicznych podróży. „Chociaż jesteśmy w Unii Europejskiej, w strefie Schengen, ale granice są. Nie ma tylko na nich kontroli. Trzeba o tym pamiętać, że w kryzysie migracyjnym – w jakim wciąż Europa się znajduje – na niektórych granicach wewnętrznych Schengen kontrole są przywrócone” – powiedział Błaszczak.

Poinformował, że od 2019 roku rozpocznie się wydawanie dowodów osobistych z chipem (e-dowód). „Umożliwi to połączenie funkcji dowodu osobistego z kartą zdrowia. Dzięki temu dokumentowi będzie także możliwość dokonywania podpisu elektronicznego” – powiedział.

Minister przypomniał, że od 1 stycznia każdy ma możliwość zameldowania się przez internet bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie.

Wniosek o nowy dowód można też złożyć elektronicznie. Na platformie Obywatel (www.obywatel.gov.pl) działa centralna usługa, dzięki której można załatwić sprawę związaną ze złożeniem wniosku o wydanie dowodu osobistego. Aby skorzystać z tej usługi niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego, który pozwala potwierdzić tożsamość. Instrukcja założenia profilu zaufanego znajduje się również na platformie Obywatel (https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany). 


Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes