Zawód – adwokat

Pozwany nie reguluje zobowiązań i wyzbywa się majątku? Wystąp o zabezpieczenie powództwa

W tym czasie pozwany może podjąć czynności zmierzające do udaremnienia skutecznej egzekucji. Rolą ustawodawcy jest w takiej sytuacji zapewnienie zwiększenia skuteczności postępowania cywilnego poprzez zapewnienie, że cele postępowania będą mogły być zrealizowane pomimo upływu czasu koniecznego dla rozstrzygnięcia sprawy. Służy temu zabezpieczenie powództwa.


Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes