Zawód – adwokat

Powody wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego do doprecyzowania

Moment wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego powinien być powiązany nie tyle z osiągnięciem określonego wieku przez uprawnionego, co z konkretnymi zdarzeniami, np. zawarciem małżeństwa. Szczegółowe uwagi w tym zakresie przedstawiło właśnie Rządowe Centrum Legislacji, które proponuje przyjęcie innych rozwiązań niż te zawarte w projekcie nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Nad nowymi przepisami pracuje Ministerstwo Sprawiedliwości.
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes