Zawód – adwokat

Powierzenie pracownikowi obowiązków poniżej kwalifikacji może uzasadniać wypłatę zadośćuczynienia

Pracownik nie zgodził się na wykonywanie pracy powierzonej mu na podstawie art. 42 par. 4 kodeksu pracy. Uznał, że okresowe wykonywanie pracy fizycznej, której nie miał wpisanej w umowie o pracę, jest elementem szykan z mojej strony i narusza to jego dobra osobiste. Z tego powodu pozwał mnie do sądu, żądając zadośćuczynienia. Zarzucił mi przy tym mobbing, który miał przejawiać się właśnie w ten sposób, chociaż nigdy wcześniej nie zgłaszał takiego zarzutu. Jak sąd może ocenić taką sytuację?
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes