Zawód – adwokat

Poszerzony katalog zwolnień z opłaty

Jeśli dorosłe dziecko wykaże, że rodzic uchylał się w przeszłości od obowiązku alimentacyjnego, będzie mógł ubiegać się w gminie o zwolnienie z konieczności dopłacania do jego pobytu w domu pomocy społecznej (DPS)
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes