Zawód – adwokat

Podział majątku: Część majątku firmowego to także majątek małżeński

Nieruchomość nabyta przez spółkę cywilną wchodzi do małżeńskiego majątku wspólnego jednego ze wspólników w tej części, w jakiej wspólnik partycypuje w działalności spółki. Także wtedy, gdy środki na zakup nieruchomości pochodziły z kredytu udzielonego tej spółce, a nieruchomość była używana do prowadzenia działalności gospodarczej.
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes