Zawód – adwokat

Podróżnego nie można karać za błędy na bilecie

&lt![CDATA[

Sprawa dotyczyła powództwa jednej z gmin o zapłatę. Jednostka samorządu terytorialnego domagała się 262 zł wraz z odsetkami. Jej przedstawiciel twierdził, że pozwany jechał środkiem komunikacji miejskiej bez ważnego biletu, a także nie okazał kontrolerowi dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego. Wskazane postępowanie doprowadziło do zobligowania pasażera do zapłacenia: opłaty dodatkowej w kwocie 260 złotych oraz opłaty przewozowej w kwocie 2 złotych.

Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie wydał nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, zgodnie z żądaniem powódki. Mężczyzna skorzystał z prawa złożenia sprzeciwu od tego rozstrzygnięcia, twierdził że powództwo jest niezasadne.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes