Zawód – adwokat

Pieniądze dla kochanki. Pożyczka czy darowizna?

&lt![CDATA[

Sprawa dotyczyła sporu pomiędzy byłymi kochankami. Mężczyzna żądał od byłej partnerki ponad 150 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami, liczonymi od lutego 2017 roku. Twierdził, że zobowiązanie wynika z zawartej przez strony umowy pożyczki.

Pozwana przyznała, że otrzymywała pieniądze od powoda. Wyjaśniła jednak, że stanowiły one darowizny „czynione przez niego z własnej inicjatywy i kontynuowane, mimo jej informacji, że nie jest w stanie zwrócić tych pieniędzy nawet w części”. Jej zdaniem kochanek pomagał jej w trudnej sytuacji życiowej. Sąd analizując sprawę ustalił, że para znała się ponad 20 lat. Pomimo zawarcia związków z innymi osobami utrzymywali kontakt, a po rozpadzie małżeństw spotykali się. Planowali nawet wspólną przyszłość w konkubinacie.

Po rozwodzie mężczyzna otrzymał sklep ogólnospożywczy, który stanowił jego główne źródło utrzymania oraz dom, w którym mieszkał. Pozwana za pieniądze otrzymane po zawarciu z mężem umowy o podziale majątku otrzymała samochód i 200 tys. zł. Pieniądze te przeznaczyła na zakup mieszkania, które zajmowała z nieletnim synem. Powód położył jej brakującą część ceny nieruchomości, a także pokrył koszty notarialne. Kobieta pracowała w Straży Miejskiej i dokształcała się na opłacanych przez pracodawcę studiach. Zarabiała około 2 tys. zł netto.

Para spotykała się raz u kobiety raz u mężczyzny. Z powodu otrzymanego świadczenia na kontynuację nauki, kobieta zobowiązana była do pracy w miejscu zamieszkania przez określony czas. W przeciwnym razie musiałaby zwrócić koszty studiów. Z uwagi na powyższe wspólne zamieszkanie z kochankiem było niemożliwe. Mężczyzna nadal pomagał ukochanej. Przelewał na jej konto różne kwoty np. na koszty remontu, inne wydatki związane z urządzeniem mieszkania, także w rewanżu za wspólne rozrywki i spędzanie czasu. W sumie przelał na konto pozwanej 150.600 zł.

Partnerzy nie zawarli w przedmiocie kwot żadnej umowy na piśmie. A pozwana nigdy nie zobowiązała się do zwrotu jakichkolwiek pieniędzy.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes