Zawód – adwokat

Pewniejsze zadośćuczynienia za zerwane więzi

Sejm zatwierdził zaproponowaną przez prezydenta nowelizację kodeksu cywilnego. Zakłada ona dodanie art. 4462. Pozwoli na przyznanie rodzinie zadośćuczynienia w momencie, gdy ich najbliższy dozna ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w wyniku czynu zabronionego.
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes