Zawód – adwokat

PE za karaniem partii nadużywających danych osobowych w kampaniach wyborczych

&lt![CDATA[

Za rezolucją opowiedziało się 586 europosłów, 55 było przeciw, a 24 wstrzymało się od głosu.

Tłem dla rezolucji jest globalny skandal Cambridge Analytica, dotyczący wycieku danych użytkowników Facebooka. Zdaniem PE ten przypadek pokazał, w jaki sposób niewłaściwe wykorzystanie danych osobowych może podważyć proces demokratyczny. Wiązało się to z nabyciem przez prywatną firmę milionów profili mediów społecznościowych z naruszeniem warunków korzystania z platformy i ich późniejszym wykorzystaniem w amerykańskich kampaniach politycznych.

W rezultacie PE opowiedział się za wprowadzeniem sankcji finansowych dla tych europejskich partii politycznych i fundacji, które świadomie działają poza ramami ochrony danych podczas kampanii wyborczych w Europie.

Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Fundacji będzie miał uprawnienia do nakładania sankcji, które mogą stanowić pewien procent ich obecnego rocznego budżetu ze środków UE, jak również będzie miał możliwość wykluczenia z finansowania w przyszłym roku.

„Nowe przepisy mają na celu ochronę procesu wyborczego przed internetowymi kampaniami dezinformacyjnymi opartymi na niewłaściwym wykorzystaniu danych osobowych wyborców. Cieszę się, że udało nam się przyjąć te regulacje w tak szybkim czasie” – stwierdziła Danuta Huebner (EPL, PO).

Współsprawozdawca Rainer Wieland (EPL) powiedział, że PE bardzo poważnie podchodzi do ochrony danych i demokracji w Europie. „To naprawdę ważny krok w przywracaniu wiary obywateli w UE” – wskazał.

Po zatwierdzeniu nowych przepisów przez Parlament musi to zrobić także Rada UE, która prawdopodobnie uczyni to w kwietniu, jeszcze przed majowymi wyborami europejskimi. Nowe przepisy będą wiążące i bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich w dniu publikacji rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym UE.

Nowe przepisy zmienią rozporządzenie z 2014 r. w sprawie statutu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes