Zawód – adwokat

Orzeczenie ws. przepisów o KRS dopiero 25 marca. TK odroczył publikacje wyroku

&lt![CDATA[

Sprawa dotyczy przepisów ustawy o KRS odnoszących się do sposobu wybierania sędziów w skład Rady oraz odwoływania się od uchwał Rady zwierających wnioski o powołanie sędziów. Wnioski o zbadanie konstytucyjności tych przepisów do Trybunału złożyły KRS i – niedawno – grupa senatorów PiS.

Po wyjściu w czwartek na salę TK składu sędziowskiego, który miał orzec w sprawie, prezes Przyłębska, przewodnicząca temu składowi, poinformowała o odroczeniu wyroku.

„TK po rozpoznaniu dziś na posiedzeniu niejawnym połączonych wniosków KRS i grupy senatorów postanowił odroczyć termin posiedzenia niejawnego do 25 marca, godz. 11.30 i odroczyć termin publicznego ogłoszenia wyroku do 25 marca, godz. 12” – powiedziała Przyłębska.

Prezes Przyłębska przekazała też – jak powiedziała – „przy okazji”, że w środę do niej, jako do prezesa TK i przewodniczącej składu odrzekającego w tej sprawie, wpłynął wniosek jednego z sędziów TK. „Wniosek poza jakimikolwiek procedurami. Wniosek zmierzający do tego, aby skład orzekający podjął określone czynności w ramach orzekania” – zaznaczyła prezes Trybunału.

Jak dodała, informuje o tym, ponieważ „dla składu odrzekającego była to sytuacja zupełnie zaskakująca” i także dla niej jako sędzi „sytuacja niebywała”.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes