Zawód – adwokat

Orzeczenie separacji powoduje uchylenie obowiązków małżeńskich, ale nie wszystkich

&lt![CDATA[

Podstawa prawna:art. 611, 613, 614 ustawy
z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 682 z późn. zm.)

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes