Zawód – adwokat

Organy wszczynają postępowania, by nie dopuścić do przedawnienia? Spory jeszcze potrwają

Wojewódzkie sądy administracyjne nakazują organom podatkowym uzasadnić, dlaczego wszczęły one postępowania karnoskarbowe. Czy nie dlatego, żeby nie dopuścić do przedawnienia zobowiązania podatkowego?
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes