Zawód – adwokat

Opłaty za hotelowe zniszczenia są bez VAT

Kwoty pobierane przez hotel od gości za zniszczony pokój, dodatkowe sprzątanie czy zgubiony rower to rekompensata za szkodę, a nie wynagrodzenie za jakąkolwiek odpłatną usługę. Nie należy więc powiększać ich o VAT – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes