Zawód – adwokat

Opłaty za doprowadzenie do mieszkania mediów przedawnią się po sześciu albo po dziesięciu latach

Roszczenie gminy wobec lokatorów o odszkodowanie uzupełniające za nieuregulowane opłaty z tytułu doprowadzenia do mieszkania mediów nie jest roszczeniem z działalności gospodarczej. Przedawnia się więc z upływem sześciu lat, a powstałe przed zmianą kodeksu cywilnego – po 10 latach – orzekł Sąd Najwyższy.
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes