Zawód – adwokat

Opłata reprograficzna to archaiczny pomysł [OPINIA]

Problem opłat reprograficznych, czyli opłat od urządzeń kopiujących i tzw. czystych nośników, powraca co jakiś czas, budząc żywe zainteresowanie twórców, organizacji zbiorowego zarządzania oraz producentów i importerów sprzętu. Tym razem spór powrócił za sprawą projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego, przygotowanego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes