Zawód – adwokat

Ochroniarz na meczu może przeszukać spodnie w poszukiwaniu petard

&lt![CDATA[

Wchodząc na imprezę sportową, czy rozrywkową uczestnik często zadaje sobie pytanie, czego może od niego żądać organizator na wejściu, a czego nie. Czy dopuszczalne jest legitymowanie, a może jeszcze
przeszukanie? No i czy w ogóle można zostać wyproszonym z imprezy?

Uprawnienia organizatorów w stosunku do
uczestników  zostały generalnie określone
w art. 20 ustawie z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1160 ze
zm.).

Według zapisów służby porządkowe i
informacyjne są uprawnione do:

–  sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do
uczestniczenia w imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich
uprawnień – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;

– legitymowania osób w celu ustalenia ich
tożsamości;

– przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób
w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których
mowa w art. 8 ust. 2 ustawy;

– wydawania poleceń porządkowych osobom
zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem
imprezy masowej lub regulaminem obiektu (terenu), a w przypadku niewykonania
tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;

– ujęcia, w
celu niezwłocznego przekazania policji, osób stwarzających bezpośrednie
zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów
zabronionych.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes