Zawód – adwokat

Ochrona konsumencka dla przedsiębiorców [ZESTAWIENIE ZMIAN]

Od 1 stycznia 2021 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zostały w niektórych sytuacjach objęte ochroną gwarantowaną dotychczas wyłącznie konsumentom. Zmiana dotyczy umów zawieranych przez przedsiębiorców bezpośrednio w związku z działalnością gospodarczą, których treść wskazuje, że nie posiadają one dla nich charakteru zawodowego – ustalonego w szczególności na podstawie przedmiotu wykonywanej działalności udostępnionego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej jako: CEIDG).
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes