Zawód – adwokat

Obrady KRS będzie można śledzić w sieci

Tak jak dotychczas Rada będzie obradować na posiedzeniach plenarnych. Podmiotem odpowiedzialnym za ich zwołanie będzie Przewodniczący. Zebrania będą odbywały się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Chyba, że z wnioskiem o zwołanie wystąpi co najmniej jedna trzecia członków lub Minister Sprawiedliwości.

Nowością będzie możliwość śledzenia przebiegu sesji za pośrednictwem internetu. Zgodnie z artykułem 20 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa obrady co do zasady będą transmitowane.


Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes