Zawód – adwokat

Obecność prof. Gersdorf na ślubowaniu nowego sędziego TK: Tłumaczenia prezes SN pogrzebały sprawę

Z perspektywy prawnej nie może ulegać jakiejkolwiek wątpliwości, że stanowiska w Trybunale obsadzone w przez trzech prawidłowo powołanych przez Sejm poprzedniej kadencji sędziów TK pozostają zajęte. Prawidłowości powołania sędziów Romana Hausera, Andrzeja Jakubeckiego i Krzysztofa Ślebzaka nie można skutecznie kwestionować, , zgodność z konstytucją tych decyzji została naddto potwierdzona publikowanym orzeczeniem TK. Nie ma więc możliwości podważenie jej jakąkolwiek uchwałą sejmową. Ocena aktu powołania jest bowiem prawem powszechnie obowiązującym o randze ustawowej, bo taki charakter ma orzeczenie TK. W konsekwencji, każdy powołany na zajęte miejsce jest dublerem i każdy następny powołany w miejsce dublera staje się kolejnym dublerem. Tu wątpliwości nie może mieć żaden prawnik. Gdyby zatem obecność Pierwszej Prezes na zaprzysiężeniu sędziego-dublera odczytywać z perspektywy merytorycznego wsparcia uroczystości zaprzysiężenia kolejnego dublera, istotnie byłaby ona wysoce niefortunna.

Oceniając obecność Pierwszej Prezes trzeba jednak dostrzec kontekst politycznej poprawności. Ten zaś nie pozostaje z uwarunkowaniami prawnymi w prostej korelacji. W sensie politycznym, dokonane przez Prezydenta zaprzysiężenie jest logicznie wytłumaczalne. To trwanie – z przyczyn politycznych – w popełnionym uprzednio błędzie prawnym. Zaproszenie przez Prezydenta Pierwszej Prezes SN na uroczystość zaprzysiężenia jest elementem politycznej kurtuazji. Pierwsza Prezes SN, reprezentując wszystkich sędziów w Polsce, z racji pełnionego przez siebie urzędu, nie może bez naruszenia zasad etykiety nie przyjąć zaproszenia Prezydenta. Nie dlatego, że dokonuje merytorycznej oceny prawnej zasadności uroczystości, lecz dlatego, że wymaga tego polityczna poprawność. Reprezentując najważniejszą instytucję trzeciej władzy nie odrzuca się zaproszenia ze strony Głowy Państwa. Można to uczynić działając jako osoba prywatna. Tłumacząc się przed opinią publiczną, należało to wyraźnie powiedzieć i w tym miejscu postawić kropkę.


Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes