Zawód – adwokat

Nowe wzory pouczeń dla świadków i pokrzywdzonych

&lt![CDATA[

Choć ich zrozumiałość, wbrew art. 300 par. 4
k.p.k., pozostawia wiele do życzenia, w ocenie resortu obecne wskazówki
dla świadków są zrozumiałe, dlatego ich treść zostanie powtórzona.

Podobnie z pouczeniami dla pokrzywdzonych, które zostaną uzupełnione o informacje dotyczące obowiązku wskazania adresata do doręczeń (jeśli przebywa on poza UE, a nie tylko poza Polską) oraz o tym, że pismo wysłane pod adres pokrzywdzonego zostaje uznane za doręczone, jeśli zmieni adres, nie przebywa pod wskazanym adresem i jeśli złożył wniosek o dokonywanie doręczeń na adres skrzynki pocztowej i nie zawiadomił organu o zmianie tego adresu lub zaprzestaniu korzystania z niego.

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes