Zawód – adwokat

Nowe przepisy o cyberbezpieczeństwie mogą naruszać polską konstytucję i przepisy unijne [OPINIA]

Zmiany wprowadzone w projekcie nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa z 2018 r. (dalej: UKSC) z 20 stycznia 2021 r., zmieniają zapisy projektu z września 2020 r. o kryteriach wykluczających dostawców sprzętu i oprogramowania, jednakże nie zwiększają poziomu cyberbezpieczeństwa. Wpływ na tę kwestię może mieć jedynie rzetelna weryfikacja urządzeń, z wykorzystaniem uznanych międzynarodowych systemów certyfikacji. Z tego względu w odniesieniu do nietechnicznych kryteriów oceny dostawcy już na gruncie projektu z 2020 r. zgłoszono liczne uwagi. Nie zostały one jednak uwzględnione.
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes