Zawód – adwokat

Nowe narzędzia w walce z praniem brudnych pieniędzy

&lt![CDATA[

Nowo przyjęta ustawa (uchylająca tę o takim samym tytule z dnia 16 listopada 2000 r.) nie tylko zmienia zasadniczą kwestię definicji tzw. podmiotów obowiązanych, wprowadza Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, definiuje czym jest waluta wirtualna, a także przewiduje wysokie kary za naruszenie przewidzianych obowiązków. Zgodnie z przyjętą regulacją prawną, pośród nowych adresatów przewidzianych norm, pojawili się np. działający w sektorze walut wirtualnych, zrezygnowano zaś z objęcia regulacją m. in. domów aukcyjnych i antykwariatów (będą objęte regulacją ustawy, gdy przekroczą wskazany próg raportowania transakcji gotówkowych).

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes