Zawód – adwokat

Nowa KRS zawieszona w prawach członka Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa

&lt![CDATA[

Członkowie ENCJ podjęli w poniedziałek decyzję o zawieszeniu polskiej KRS w prawach członka podczas nadzwyczajnego posiedzenia plenarnego w Bukareszcie. Jak przekazał PAP sędzia Mazur, za zawieszeniem KRS oddano 100 głosów, przy 6 przeciwnych i 9 wstrzymujących się.

„ENCJ wyraziła zaniepokojenie, że w wyniku ostatnich reform w Polsce KRS nie spełnia już tego wymogu. W efekcie w czerwcu 2018 r. doszło do
wizyty (przedstawicieli ENCJ) w Polsce w celu zbadania sprawy. Jednak
obawy nadal pozostały, a Rada zaproponowała zawieszenie członkostwa KRS
(w ENCJ). KRS uczestniczyła w posiedzeniu i wyraziła swoje stanowisko.
Walne Zgromadzenie rozpatrzyło wniosek i podjęło uchwałę o zawieszeniu
członkostwa KRS” – czytamy w oświadczeniu zamieszczonym na stronie
internetowej ENCJ.

„W związku z tym KRS jest na razie pozbawiona praw głosu i wyłączona z
udziału w działaniach ENCJ. ENCJ jest jednak zdecydowana pozostać w
kontakcie z KRS” – dodano.

„ENCJ będzie nadal monitorować sytuację i oczekuje na moment, kiedy
KRS spełni wymagania ENCJ i dzięki czemu będzie mogła ponownie zostać
aktywnym członkiem ENCJ – wskazano. – Tymczasem ENCJ jest gotowa
udzielić KRS pomocy i wskazówek, określając zgodność z europejskimi
normami dla rad sądownictwa”. 

Przewodniczący KRS przekazał PAP, że decyzja o zawieszeniu KRS
zapadła po 15-minutowym uzasadnieniu wniosku przez jednego z
przewodniczących ENCJ. Jak zaznaczył Mazur, w konsekwencji polska KRS
nie ma prawa głosu w ENCJ i nie może w ramach tej organizacji podejmować
„praktycznie żadnych działań”.

Przewodniczący Rady poinformował też, że ENCJ zapowiedziała, iż
będzie monitorować działania KRS. Jak wskazał, zawieszenie ma charakter
tymczasowy i bezterminowy.

Sędzia Mazur nie wykluczył też przywrócenia lub wykluczenia KRS z
sieci rad. „Możliwe jest przywrócenie lub wykluczenie” – wskazał.

W połowie sierpnia polskiej KRS przekazano, że na nadzwyczajnym
posiedzeniu plenarnym ENCJ 17 września w Bukareszcie członkowie tej
organizacji podejmą decyzje w sprawie pozycji KRS. „Rada zaproponowała
członkom ENCJ zawieszenie członkostwa KRS w związku z tym, że nie
spełnia ona wymogów ENCJ, dotyczących niezależności od władzy
wykonawczej i ustawodawczej. Biorąc pod uwagę odpowiedź KRS oraz inne
istotne materiały (np. stanowisko polskich organizacji sędziowskich)
zarząd uznał, że KRS nie wypełnia już wymogów członkostwa w ENCJ” –
głosi stanowisko opublikowane na stronie internetowej.

W deklaracji z Lizbony z 1 czerwca br. ENCJ oświadczyła, że „z
rosnącym zaniepokojeniem śledzi reformę KRS”. Instytucja podkreśliła, że
warunkiem członkostwa w ENCJ jest niezależność organizacji krajowej od
władzy wykonawczej i ustawodawczej; organizacja członkowska musi też
gwarantować wsparcie dla niezależności sądownictwa. Zaznaczyła także, że
obecność przedstawicieli polskiej KRS podczas zgromadzenia nie oznacza,
że status KRS w stowarzyszeniu zostanie utrzymany

]]
Source: Gazeta prawna

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes